"Enter"a basıp içeriğe geçin

Zemin Türleri

Yeraltı suyu suyunu bir sondaj müdahalesiyle çıkarmak için, zeminin
durumuna göre iki ayrı teknik uygulanır.

ZEMİNİN SERT OLMAMASI DURUMUNDA
Ayrık malzeme olarak adlandırılan malzemeler sınıfına nebati toprak, kil, kum, çakıl, blok girmekte olup bu tip malzemeler delme esnasında dökülme çökme yapabilmektedir.

Bu birimlerdeki delme yöntemi değişik çaplarda uygulanmakta ve ÇAMURLU ROTARY SONDAJ olarak adlandırılmaktadır.
Bahsi geçen bu jeolojik birimler içerisinde yapılacak olan sondajlar; kuyu yakınında açılan bir çukurda, kaldırma ve sıvama özelliği olan bentonit ve su esaslı özel bir çamur hazırlanarak bu karışımın delme esnasında kuyuya verilmesi, kuyuya verilen bu çamurun aşağıdan kırılarak alınan doğal malzeme ile birlikte çamur pompası yardımıyla yukarıya alınıp çamur çukurunda çökeltilerek tekrar kuyuya verilmesi şeklinde gerçekleştirilir.

Bu yöntemde yeraltı suyunun var olup olmadığı varsa hangi metrede çıkmış olabileceği hakkında bilgi verebilmek ancak sondaj işlemi tamamen sonuçlanıp inkişaf yani kuyudan verilen çamurun arıtılması temizlik işlemi yapılırken öğrenilebilir. Dolayısıyla sondaja başlanmadan açılacak kuyu metrajı hakkında kesin karar verilerek sondaja başlanmalıdır.
Yapım süresi uzun ve külfetli ve maliyeti yüksek bir iş olduğu unutulmamalıdır.

KAYA OLMASI DURUMUNDA
Kaya ortam denilen bu birimler, delme esnasında ve kuyu borulaması bitinceye kadar kendisini tutabilen yıkılma, göçme, kayma yapmayan malzemeler olarak nitelendirilebilir. Bu birimlerdeki delme yöntemi değişik çaplarda uygulanmakta ve HAVALI DARBELİ ROTARY olarak adlandırılmaktadır.

Bahsi geçen bu jeolojik birimler içerisinde yapılacak olan sondajlar; kuyu yakınında variller içerisinde hazırlanan, kaldırma ve sıvama özelliği olan özel sondaj köpüğünün, su ile karıştırılıp basınçlı hava ile kuyuya verilmesi, kuyuya verilen bu köpüğün basınçlı hava yardımıyla kırıcı tabanca ile kuyu içinden kırılarak alınan doğal malzeme ile birlikte kuyu yüzeyine çıkarılıp deşarj edilmesi şeklinde gerçekleştirilir.

Bu yöntemde yeraltı suyuna hangi metrede ulaşıldığı ve derinliklere göre su artışını anlama ve gelen jeolojik biçimlenme bilgisine göre sondajı yönlendirme şansı vardır. Kuyuda su çıkmaması durumunda borulama yapılmadan kuyuyu sonuçlandırma ve maliyeti düşürme imkânı vardır. Yapım süresi kısa ve çamurlu sisteme göre daha az maliyetlidir.

Yukarıda genel çizgileri ile anlatılmaya çalışılan sondaj çalışmaları görüleceği gibi yapan firmaya seçim hakkı tanımamaktadır. Yani zemin ve kaya durumuna göre sondaj delgi yöntemi uygulanabilmektedir.

Doğru delgi yöntem seçimi işin yapılabilirliğinde en önemli unsurdur. Jeolojik birime uymayan delgi yöntemi zaman ve para kaybı yaratmaktadır.
Sondaj firması için yapılabilirliği mümkün jeolojik dizilimler aşağıya çıkarılmıştır.
Delinecek alanın,

-Komple ayrık malzeme olması
-Komple kaya olması
-Belli metrajda ayrık malzeme ve devamında kaya olması,
-Sorunlu ve zaman zaman yapımı mümkün olmayan dizilimler
-Belli metrajda ayrık malzeme, devamında kaya, sonrasında tekrar ayrık malzeme olması
-Tekrarlanan ayrık malzeme, kaya durumu olması
-Delinen kaya içerisinde balçık çamur olması

Yukarıdaki bilgilendirme sondaj esnasında karşılaşılabilecek durumlarda bazı değerlendirmelerin daha iyi yapılabilmesi için yapılmıştır. Zira firmamız 10 yılı aşkın bir süredir sondaj ve pompa işi ile uğraşmakta olup müşteri sondajcı firma arasında sorun doğurabilecek ana konuların bu hususlar olduğunu tespit etmiştir.

Sondaj firmalarının su bulan değil öncelikle su sondaj kuyusu imal eden firmalar olduğu bilinmelidir. Zira uygun koşullarda muntazam yapılamamış bir sondaj kuyusunun yeraltında binlerce ton su olsa bile bir işe yaramayacağı açıktır.