"Enter"a basıp içeriğe geçin

Su Sondajı

Su sondaj kuyusu açılması yeraltı suyu taşıyabilen akifer özelliğinde olan tabakaların yüzeyden derine doğru amacına uygun çap ve derinlikte delinmesi suretiyle tabakalardaki mevcut suyun çıkarılması işlemidir.

Su sondaj kuyusu açılırken dikkat edilecek hususlar:

1) Kuyu delme işlemine başlanmadan önce hazırlanacak çamur için mutlaka sondaj bentoniti kullanılmalıdır. Kuyuda kireç veya çimento hiçbir şekilde kullanılmamalıdır.

2) Delme işleminde belirtilen çap ve derinliğe uyulmalı delme süresince her metrede yıkanmış ve yıkanmamış kırıntı numune alınarak özel sandıklarda saklanmalıdır.

3) Delme işleminin tamamlanmasından sonra kuyu litolojik yapıya göre belirtilen teçhiz çaplarına uygun olarak sondaj mühendisi tarafından verilen teçhiz projesine göre borulanmalıdır; kullanılacak kapalı veya filtreli borular T.S.E. belgeli demir veya sert plastik derin kuyu sondaj borularından olmalıdır.  

4) Kuyu delme ve borulama işleminden sonra elenmiş ve yıkanmış 7-15 mm ebadında yuvarlak dere çakılı ile çakıllanmalı ve aynı anda yıkama işlemine başlanmalıdır. Yıkama işlemine kuyuda oluşan çamur keki tamamen çözülünceye kadar devam edilmelidir.

5) Kuyuya kötü kaliteli suların girmemesi için belirlenen metreye kadar çakıllanıp 1 metre kil tampon yapılmalı ve üstü çimento ile teçriz edilmelidir.

6) Kuyudaki meydana gelecek çakıl eksilmelerini telafi etmek için teçhiz borusu kenarına 2,5 inç çakıl borusu konulmalıdır.

7) Kuyu yüksek basınçlı kompresörle geliştirilmeli ve bu işlem açık ve kapalı sistemde yapılarak kuyudan hiç ince malzeme gelmeyinceye kadar devam edilmelidir.

8) Kuyu etrafında teçhiz borusu ortada kalacak şekilde ağız betonu dökülmelidir.

Gürsu Sondaj Firması 1999 yılından beri SONDAJ; su soKaya ortamda-Sert Kayalarda ise sondaj, hava sirkülasyonu ile gerçekleşir. Hava-çekiçli sondaj yöntemi en gelişmiş sondaj tekniklerinden birisidir.Bu sondaj tekniği ile delinmesi çok güç olan en sert kayalarda dahi su sondajı yapılabilmekte, üstelik su kuyusu inşaası çok kısa sürede tamamlanmaktadır ve su verimi sondaj-delme sırasında tahmin edilebilir. Havalı sistem sondaj çalışmalarında köpük de kullanılır. Hava çekiçli sondaj yöntemi; kendini tutamayan taneli formasyonlarda uygulanamaz. Jeolojik formasyonun özelliklerine göre;bazı bölgelerde her iki sondaj yöntemi birlikte kullanılır. ndajı (halk arasındaki tabiriyle Kuyu – Derin kuyu – Derin su kuyusu – artezyen – santaj)- alanında faaliyet göstermekte olan bir firmadır. Özellikle sondaj failiyetlerini başta; Karabük su sondaj ve su arama, Kastamonu su sondaj ve su arama, Zonguldak su sondaj ve su arama, Bartın su sondaj ve su arama isimleriyle olmak üzere  Batı Karadeniz bölgesinde çalışmalarını sürdüren bir sondaj şirketidir. Firmamızca Türkiye’nin her bölgesinde jeolojik etüd-su etüdü (hidrojeolojik etüt) çalışmaları başarı ile yürütmektedir. Yeraltı Suyu Etüdü Uzman Jeoloji Yüksek Mühendislerinden ve  Jeofizik Mühendislerinden  oluşan ekibimiz tarafından yürütülmektedir.

Sondaj yapılmadan önce mutlaka jeolojik-jeofizik-hidrojeolojik etüt çalışmaları yapılmalı, su sondaj çalışması için en uygun sondaj lokasyonu tespit edilmeli ve Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi hazırlanmalıdır. Aksi halde sondaj için harcanacak para tamamen boşa gidebilir. Yapılacak su araması-etüt neticesinde açılacak su kuyusunun tasarımı yapılmalı; sondaj derinliği-sondaj lokasyonu-sondaj yöntemi-sondaj sırasında kullanılacak malzeme belirlenmelidir.  

Su Sondaj Kuyusu: Derinde olan su taşıyan formasyonlardan en verimli şekilde yararlanma sondaj yöntemi ile kuyu açmak yoluyla mümkün olmaktadır. Genel anlamda sondaj; düşey ya da eğimli doğrultuda delik açma işlemidir ve bu delik açmada kullanılan ekipmanın türüne göre sondaj; Darbeli Sondaj, Rötarı Sondaj, Birleşik (kombine) sondaj olmak üzere 3 kısımdadır. En fazla gelişmiş sondaj yöntemi Kombine sondaj yöntemidir. Delinen jeolojik formasyonun litolojik özellikleri hangisini gerektiriyorsa o yöntem uygulanmakta ve bir kuyunun değişik kısımları farklı sondaj yöntemleri ile açılarak su kuyusu tamamlanabilmektedir. Sondaj; kaya ortamda hava sirkülasyonu ile, yumuşak zeminlerde çamur sirkülasyonu ile yapılmaktadır.  Arazinin durumuna göre, jeolojik özelliklerine göre; Her iki sirkülasyon sıvısı ile sondaj yapılmasını gerektiren durumlar olabilmektedir. Yumuşak ve yıkılan zeminlerde sondaj çamur sirkülasyonu ile yapılır ve delme işleminden sonra kuyu teçhiz edilerek (kuyu kapalı ve filtreli borularla teçhiz edilir) boru ile kuyu cidarı arası çakıllanır. Daha sonra kuyu yıkama ve geliştirme işlemleri yapılır. Kuyu ekonomik ömrünün uzun olması için iyi bir çakıllamadan sonra geliştirme işleminin de iyi yapılmasına da bağlıdır.

Sondaj – Su Sondajı – Kuyu – Su Kuyusuiçin teklif alınırken ucuz olana değil, kaliteye önem verilmelidir. Ucuz sanarak başlattığınız bir su sondaj kuyusu,size çok maliyetli hale gelebilir. Öncelikle, çok iyi bir etüd çalışması ile su kuyusu lokasyonu tespit edilmeli ve açılacak su kuyusu tasarımı uzman mühendisler tarafından yapılmalıdır. Bir su sondaj kuyusunun projelendirilmesi; kuyunun yapısına uygun olacak etkenleri ve kuyu açılması sırasında kullanılacak malzemenin seçimini içerir. İyi bir su kuyusu projesi; kuyu ekonomik ömrünün uzun olmasını sağlamanın yanında ekonomi boyutunu da kapsar.  

Su sondaj kuyusu Projesi Uzman Jeoloji Mühendisleri tarafından yapılmadığı takdirde; ilerleyen zamanlarda kuyu işletme sırasında kuyu sahibine yüksek pompaj ve bakım maliyetleri de yüklenebilir. Başlangıçta ucuz sanılan bir işlem, biraz daha uzun vadede size çok çok pahalıya mal olabilir. Sondaj ekibi, kuyu projesine göre su kuyusunun inşasını yapmalıdır. Sondaj sırasında yeraltının değişik koşullarına göre gereken değişikliklerin geç kalınmadan yapılması gerekir.

Su sondajı mutlaka uzman mühendis tarafından kontrol edilmelidir. Aksi halde istenilmeyen durumlarla karşılaşılır. Sondajla su elde etmek istiyorsanız bize ulaşınız. Kuyu Temizlik-su arama-jeoloji etüt-hidrojeolojik etüt-Jeofizik etüt için firmamıza ulaşınız. Pompa satış ve montajı için bize ulaşınız.

Su sondajı öncesinde Jeolojik-Jeofizik-Hidrojeolojik Etüt Yaptırılmasının Önemi
Jeolojik Araştırma inceleme – Jeofizik Etüt – Hidrojeolojik Etüt sonucunda su sondajı için en verimli ve en az risk taşıyan  sondaj noktası seçilmeli ve bu etüdler neticesinde Sondaj yapılmalıdır. Kuyu Açımı sırasında Sondaj’la çıkan numuneler, su veren tabakaların belirlenmesi açısından çok önemlidir Ayrıca bu numuneler Su Sondaj Kuyusunun Teçhiz Dizaynında da belirleyici olmalıdır. Yeraltındaki tabakalar ve bu tabakalrın birbirine göre olan durumları çok değişken bir yapıya sahip olabilir. Bizim arazimize çok yaklın bir arazide açılan su sondaj kuyusundan kuvvetli bir su kaynağı bulunmuşken Bizim arazimizde su çok az bulunabilir veya su bulunamayabilir. Yakınımızdaki arazi parçasından bol su çıkmış olması, sizin arazinizde de aynı miktarda su bulunacağı anlamına gelmez. Aynı şekilde arazimize yakın sahada Kuyu açılmış ve su çıkmamış olması da kesin bir gösterge değildir.
Jeolojik Etüt, Su Etütü, Su Araması yapılması sizi yüklü bir maliyetten kurtarır. Etüt yapılmaksızın Su Kuyusu açılarak su çıkmaması durumundayaptığınız tüm yatırım ve emekleriniz tamamen boşa gidebilir. En yüksek su veriminin elde edileceği  Su Sondaj Kuyu lokasyonu Jeolojik araştırmalar – jeofizik etüt araştırmaları- hidrojeolojik çalışmalar sonucunda belirlenir ve Su Kuyusunun tasarımı yapılıp Kuyu Projesi hazırlanır.