"Enter"a basıp içeriğe geçin

Sorumluluklar

Yapılan iş ile ilgili sorumluluklarımız

Açtığımız kuyuların kontrolü iş bitim tarihinden 2 yıl süre ile firmamıza aittir. Bu süre içerisinde kuyuda inşaat malzemesi ve işçilik kusurlarından kaynaklanan herhangi bir arıza olduğunda veya hasar meydana geldiğinde bunlar hiçbir ücret talep etmeksizin firmamızca giderilecektir.Kuyuda sel, heyelan gibi tabii sebeplerden ve işletme kusurlarından ileri gelebilecek arızalar bu garanti kapsamının dışında kalmaktadır;ancak bu halde dahi kuyunuzla ilgili şikayetiniz süre sınırı olmaksızın firmamızca her zaman tetkik edilecek ve gerekli tavsiyelerde bulunulacaktır.Özel anlaşma olmadığı halde kuyudan çıkacak suyun kalitesinden ve miktarından firmamız mesul olmayacaktır. Su sondajı işi sondaj kuyusu, su sondajı,kuyu, artezyen,sondaj olarak adlandırılsa da aslı itibariyle ingilizcede drillin Türkçede ise sondaj ismiyle adlandırılmaktadır.

Diğer Sorumluluklar

Yapılacak sondaj işleri ile ilgili bütün proje ve uygulama çalışmaları kanun tüzük ve teknik yönetmeliklere uygun olacaktır.Yapılan işler sürekli olarak deneyimli bir mühendis ve ehliyetli bir sondör yönetiminde yürütülecektir. İşe başlanmasından bitirilmesine kadar, iş yerinde gerekli bütün iş güvenligi önlemleri firmamızca alınacaktır.