"Enter"a basıp içeriğe geçin

Türkiye’de Toprak ve Su

TÜRKİYE’NİN TOPRAK ve SU KAYNAKLARI
TOPRAK KAYNAKLARI ( milyon ha )
Türkiye’nin Yüzölçümü (İzdüşüm Alanı)…………………………………………………. .77,95
Tarım Alanı………………………………………………………………………………………….. 28,05
Sulanabilir Alan…………………………………………………………………………………….25,75
Ekonomik Olarak Sulanabilir Alan…………………………………………………………..8,50
Sulamaya Açılan Alan (1997 yılı başı brüt alan)………………………………………..4,543
DSİ’ce işletmeye açılan alan( 1997 yılı başı net alan )……………………………….2,072

SU KAYNAKLARI
Ortalama ( aritmetik ) Yıllık Yağış………………………………………………………… 642,6 mm
Türkiye’ye düşen ortalama yıllık yağış miktarı………………………………………..501,0 km3
YERÜSTÜ SULARI
Yıllık yüzey akış miktarı………………………………………………………………………186,05 km3
Yıllık yüzey akış / Yağış oranı……………………………………………………………… …0,37
Yıllık tüketilebilir su miktarı………………………………………………………………… .95,00 km3
Fiili yıllık tüketim……………………………………………………………………………… ..29,55 km3
YERALTI SULARI
Yıllık çekilebilir yeraltı suyu rezervi………………………………………………………..12,3 km3
( Yıllık güvenilir verim)
DSİ’ce tahsis edilen yıllık miktar………………………………………………………….. 8,8 km3
Fiili yıllık tüketim…………………………………………………………………………………..6,0 km3

  1. 1 km3 = 1 milyar m3
  2. 1997 yılında yaklaşık 100 000 ha alanın sulama şebekesi tamamlanmıştır.
  3. 1998 yılında yaklaşık 80 000 ha alanın sulama şebekesi tamamlanacaktır.

TÜRKİYE’DEKİ 26 NEHİR HAVZASININ YILLIK ORTALAMA VERİMLERİ

Havza Adı Havza
Numarası
Ortalama yıllık akış
(km3)
Potansiyel oranı
%
(***)Ortalama yıllık verim
(1/s/km2)
Fırat Havzası (*) 21 31.61 17.0 8.3
Dicle Havzası (**) 26 21.33 11.5 13.1
Doğu Karadeniz Havzası 22 14.90 8.0 19.5
Doğu Akdeniz Havzası 17 11.07 6.0 15.6
Antalya Havzası 09 11.06 5.9 24.2
Batı Karadeniz Havzası 13 9.93 5.3 10.6
Batı Akdeniz Havzası 08 8.93 4.8 12.4
Marmara Havzası 02 8.33 4.5 11.0
Seyhan Havzası 18 8.01 4.3 12.3
Ceyhan Havzası 20 7.18 3.9 10.7
Kızılırmak Havzası 15 6.48 3.5 2.6
Sakarya Havzası 12 6.40 3.4 3.6
Çoruh Havzası 23 6.30 3.4 10.1
Yeşilırmak Havzası 14 5.80 3.1 5.1
Susurluk Havzası 03 5.43 2.9 7.2
Aras Havzası 24 4.62 2.5 5.3
Konya Kapalı Havzası 16 4.52 2.4 2.1
Büyük Menderes Havzası 07 3.03 1.6 3.9
Van Gölü Havzası 25 2.59 1.3 5.0
Kuzey Ege Havzası 04 2.09 1.1 7.4
Gediz Havzası 05 1.95 1.1 3.6
Meriç – Ergene Havzası 01 1.33 0.7 2.9
Küçük Menderes Havzası 06 1.19 0.6 5.3
Asi Havzası 19 1.17 0.6 3.4
Burdur Gölleri Havzası 10 0.50 0.3 1.8
Akarçay Havzası 11 0.49 0.3 1.9
TOPLAM   186.05 100.0  

(*)     Fırat nehri anakol yıllık akışı 30.25km3’dür.
(**)   Dicle nehri anakol yıllık akışı 16.24km3’dür.
(***) Bu değerler havzaların en mansabındaki baz istasyon akışlarından elde edilmiştir.

Kaynak: DSI Genel Müdürlüğü